Toetreding KNVvL

Heerde,  30 juni  2015

Geachte Club leden,

Per 1  juli 2015 is de nieuw regeling modelvliegen zoals uitgebracht in de Staatscourant van kracht onderstaand een linkje naar de bekendmaking zoals eerder gemeld heeft met name artikel 19 invloed op onze situatie.

Als bestuur willen we de Leden er op wijzen om de gewijzigde hoogte limiet van 120 meter absoluut niet te overschrijden. Verder het verzoek om indien er sportvliegtuigen rond onze locatie gespot worden de hoogte en maneuvers in acht te nemen.

Uit de gehouden enquête is er nauwelijks negatief gereageerd op toetreding tot de KNVvL de meeste van ons zien de noodzaak er van in, echter wat is het juiste moment. We kunnen daar voor een Algemene Leden Vergadering uitschrijven echter i.v.m. de vakantie periode zal de opkomst naar verwachting laag zijn. Een half jaar afwachten en per 1-1-2016 instappen ook mogelijk.

Door toetreding wordt onze vlieglocatie vast gelegd zodat alle deelnemers aan de luchtvaart onze locatie in acht moeten nemen. Verder wordt de vlieghoogte naar 300 meter bijgesteld, en ook niet onbelangrijk krijgt de club en het veld een betere rechtspositie in de verdere onderhandelingen met de gemeente over toekomstige legalisering van ons veld. Dit overwegende heeft Het bestuur dan ook gekozen om halverwege het seizoen in te stappen dit kan tegen half tarief.

Leden € 23,=      Jeugd  € 11,50

Het verzoek is om dit bedrag binnen 14 dagen over te maken, en onderstaande NAW gegevens in te vullen en te retourneren, op het moment dat deze bijdrage binnen is melden we de gehele club (betaalde leden) aan bij de KNVvL.

Leden die besluiten niet te betalen kunnen dat aangeven zij mogen dit seizoen gewoon blijven vliegen met bovengenoemde beperking en zijn per 31-12-2015 helaas uitgeschreven onder de oude regeling / voorwaarden. (we kunnen gezien huidige regelgeving niet op de oude voet verder) Leden die al KNVvL lid zijn hoeven uiteraard niet te betalen

Met de KNVvL is overeengekomen dat de bestaande club brevetten bij toetreding eenmalig wordt omgezet naar een KNVvL Brevet.

Club leden die zich later gaan aanmeldingen / aansluiten zullen opnieuw een examen voor het vliegbrevet moeten afleggen.

Geen brevet betekend straks:

  • niet vrij vliegen
  • opnieuw examen doen
  • extra administratieve handelingen

Eind juli zullen wij de officiële aanmelding naar de KNVvL verzenden

Verder ligt het in de planning om een Algemene leden vergadering te beleggen circa half november, daar wordt dan de begroting / contributie voor 2016 gepresenteerd en de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Herbert Peek, secretaris