Vliegen op het vernieuwde veld

Met de vernieuwing van het veld is ook een nieuwe vliegsituatie ontstaan. Dit heeft geresulteerd in een aangepast Vliegreglement 2017. Het veldreglement is te vinden in de sectie  Downloads. Dit nieuwe vliegreglement is van kracht sinds de ALV van 21 maart 2017 en alle vliegers moeten, voor ze mogen vliegen, dit reglement onderschrijven. Hieronder staat een kaart van de vliegsituatie.

Kort samengevat komt het er op neer dat we binnen een straal van 500 meter van het veld kunnen vliegen tot een hoogte van 300 meter met dien verstande dat de dijk aan de westzijde van het veld, de kant van de hoogspanningskabels,  niet gepasseerd mag worden. Maar voor de exacte regels: zie het veldreglement.