No Fly Zones

De velden van onze modelvliegclubs/verenigingen worden vermeld op de website van LVNL, mogelijk ook op de luchtvaartkaart, diverse apps en websites met luchtvaartinformatie. Ik wil jullie graag de website van Aeret (www. https://www.aeret.nl/drone-preflight-pro/) onder aandacht brengen. Op deze website (ga naar de gratis kaart) vind je alle informatie die je als modelvlieger nodig hebt om te kunnen vliegen. Ook buiten clubverband met een A1-A3 vliegbewijs. Per gebied tref je ook nog alle relevante informatie over dat gebied aan.

De Drone PreFlight Web App: Dronekaart Nederland met No Fly Zones

Heerde Zondag 29 Augustus 2021 NK Helikopter F3C, F3N

In Nederland is er binnen het wedstrijdvliegen met modelhelikopters verschillende klassen t.w. F3C en F3N, Dit word vanuit de Federation Aeronautique International (FAI) georganiseerd. In Nederland verzorgd de KNVvL deze wedstrijden. Deze beide klasse’s zijn ook weer onderverdeeld in een expert en instap klasse, afhankelijk van je niveau kan je een keuze maken tussen de instap klasse, sportklasse genoemd, of de expert klasse.
Er is dus een duidelijk verschil tussen de F3C en F3N klasse, F3C is gericht op het precies vliegen van de figuren en bij de F3N is vooral creativiteit en spektakel de insteek.
Gratis toegang  locatie  MVCNOV  Ziebroekseweg